logo

Kontakta oss

Besöksadress

Test

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. När eleverna börjar i mellanstadiet kallas fritidshemmet för fritidsklubb.

Samtliga skolor i Vaxholm med elever i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder fritidshem och fritidsklubb.  Kontakta gärna respektive skola för mer information.

 

Ansök om plats på fritidshem eller säg upp platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Villkor

  • En plats i förskola, familjedaghem och fritidshem är att betrakta som ett abonnemang och avgiften ska betalas även om barnet är borta på grund av sjukdom, ledighet eller annan anledning. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet.
  • Avgiften gäller från första dagen som platsen är tillgänglig och inskolning börjar.
  • Avgiften blir lägre om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen samtidigt.
  • Avgiften blir lägre om den sammanlagda bruttoinkomsten understiger 46 080 kr och hushållets inkomster registrerats i stadens e-tjänst
  • Avgiften ska vara betald den sista dagen i månaden.
  • Avgift betalas varje månad under 12 månader per år.

Maxtaxa

I tabellen nedan har vi sammanfattat hur du kan räkna ut hushållets maxtaxa för 2020 för fritidshem och fritidsklubb. Yngsta barnet i ett hushåll benämns som Barn 1.

Avgifter för fritidshem och fritidsklubb (barn 6 - 12 år).

Antal barn:

Procent av hushållets inkomster

Maximal summa per månad

Barn 1 (yngst)

2 procent

986 kronor

Barn 2

1 procent

493 kronor

Barn 3 (äldst)

1 procent

493 kronor

Barn 4


0 kronor


Subventionerad avgift

Om ditt hushåll har en sammanlagd bruttoinkomst som är lägre än 47 490 kronor varje månad kan du ansöka om en lägre avgift. Det gör du genom att lämna inkomsuppgift och det gör du enklast genom att hushållets gemensamma inkomster registreras i stadens e-tjänst. Den lägre avgiften börjar gälla nästkommande månad. En kontroll kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

Lämna inkomstuppgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshemmets uppgift

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 

Skola och fritidshem ska tillsammans bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande samt ta till vara elevernas lust att lära.

 

Sidan publicerades: 2019-12-18