logo

Kontakta oss

Besöksadress

Test

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bedömning och betyg

Skolans lärare har till uppgift att bedöma elevernas kunskapsutveckling i varje ämne.


Skolan ansvarar för att alla elever ska få en individuellt anpassad undervisning, samt för att lärarna följer upp och planerar för elevernas utveckling genom hela skoltiden.

 

Betyg

Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i.

 

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.

 

Ytterligare information från Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

 

Ytterligare information från Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Sidan publicerades: 2018-12-14