logo

Kontakta oss

Besöksadress

Test

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Vaxholms skolor ska alla elever känna glädje trygghet och lust att lära. Med engagerade pedagoger och varierad undervisning arbetar vi för att alla elever ska nå så långt det är möjligt.

Så jobbar vi i våra skolor

I våra skolor erbjuds en modern utbildning med fokus på att ge varje elev det stöd och de utmaningar som just han eller hon behöver. Vi erbjuder en stimulerande lärmiljö, hög kunskap inom specialpedagogik och ett digitalt verktyg per elev i årskurs 1-9.


Vaxholms stads grundskolor har en hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen vilket bidrar till att våra niondeklassare flera år i rad visar fina resultat. 97,8 procent av våra elever 2020 är behöriga till gymnasiet och 94,5 procent uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet för 2020 ligger på 271 poäng.


Utöver våra kommunala grundskolor finns också en fristående grundskola i Vaxholm, Montessori Vaxholm.


Genvägar

Förskoleklass

Våra kommunala skolor

Skolplacering och skolbyten

Lov och ledigheter

Fritidshem och fritidsklubb

 

Sidan publicerades: 2020-07-01