logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Språkförskoleavdelningen Måsen

Fotograf  

Måsen är en integrerad språkförskoleavdelning på förskolan Blynäsviken i Vaxholm. Den omfattar en avdelning om tolv barn, varav fyra barn med grav eller generell språkstörning och åtta barn med typisk tal- och språkutveckling.

Den språkliga profilen genomsyrar arbetet med alla barnen på Måsen. Språkförskoleavdelningen Måsen är ett samarbete mellan Vaxholms stad och Logopedkliniken på Danderyds sjukhus. 


Så jobbar vi

 • Språklig profilering för samtliga barn på avdelningen.
 • Pedagogisk dokumentation och barns delaktighet.
 • Liten barngrupp med hög personaltäthet.

 • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i vardagen.
 • Anpassad kommunikation utifrån barnens behov.
 • Logopedisk behandling och fortlöpande bedömning av kommunikation, språk och tal för barnen med språkliga svårigheter.

Vad innebär en språkplacering på Måsen?

 • Verksamheten följer förskolans läroplan (Lpfö 18) med specialpedagogik och språkfokus som genomsyrar hela verksamheten.
 • Individuell språkbehandling för ditt barn ca 2 gånger i veckan med logoped (70 behandlingstillfällen/år).
 • Språkgrupper 1 gång/vecka, läs mer under "En torsdag på Måsen" nedan (30 tillfällen/år).
 • En anpassad miljö där ditt barn kan utveckla sin kommunikation, sin språkförmåga och sitt lärande.
 • Hög personaltäthet med pedagoger som är utbildade i tal och språk.
 • Logoped i den dagliga verksamheten som ansvarar för språkträningen och följer ditt barns språkutveckling.
 • Du som förälder får lära dig mer om språkstörning, ditt barns språkutveckling och hur du kan hjälpa ditt barn.
 • Du som förälder får lära dig att använda bilder och tecken för att stötta ditt barns språkutveckling.
 • Du som förälder erbjuds täta utvecklingssamtal (2-3 gånger/termin)

Hur söker man en språkplacering till Måsen?

För att ansöka om språkplats på Måsen behövs en logopedremiss. Ta kontakt med er BVC för att få en logopedkontakt. Till ansökan bifogas ett utlåtande från logoped och ett från barnpsykolog samt en pedagogisk beskrivning från barnets nuvarande förskola.


Ansökningsblankett

PDF

Vi som jobbar här

Alexandra Björnberg, förskollärare

Joanna Åkergren, förskollärare

Ulrika Karlgren, förskollärare

Emeli Börjesson, förskollärare (fr.o.m. 1/9)
Ellinor Finne, legitimerad logoped

 

Rektor: Katarina Wedin

E-postadress: katarina.wedin@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 709 17


Biträdande rektor: Annika Fogelström

E-postadress: annika.fogelstrom@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 708 63

 

Så kan en dag se ut

Dagarna på Måsen innehåller lek, samling, utflykter, sång, rörelse, teater/drama, temaarbete och skapandeaktiviteter. Pedagogerna tillsammans med logopeden arbetar för att stödja barnens kommunikation och lärande. Genom att använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, bildstöd, anpassat tal och genom att hjälpa barnet att hitta en tydlig struktur i vardagen optimerar vi alla barns språkutveckling, samtidigt som vi har väldigt roligt tillsammans.


En vanlig torsdag på Måsen

06:45-8:00 Gemensam öppning på annan avdelning. Efter kl 8 går alla barn in till sin avdelning på Blynäsviken.


08:00-9:00 Lugna lekar


09:00 Dagen börjar med en morgonsamling. Vi ropar upp barnens namn med tecken samt sjunger tillsammans. Vi går sedan igenom hur dagen ser ut med hjälp av bildstöd. Gemensam fruktstund. Efter morgonsamlingen arbetar vi med språkgrupper och gör språkstimulerande uppgifter och lekar tillsammans med en pedagog i varje grupp.


10.50 Vi har en lunchsamling där lärande är i fokus ofta baserat på vårt temaarbete.


11.00 Vi äter lunch.


11.40 Vi har läsvila och sovvila.


12:15 Lugna lekar och/eller temaarbete.


13.50 Mellanmålssamling med gemensam lek, sång eller rörelse.


14.00 Vi äter mellanmål.


14.30 Vi leker på gården.


17.30 Förskolan stänger.

Nyheter