logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Inskolning

De kommunala förskolorna arbetar efter en gemensam inskolningsmodell, som anpassas efter det enskilda barnets behov.

Föräldraaktiv inskolning innebär att vårdnadshavaren är tillsammans med sitt barn under hela inskolningen och deltar i förskolans aktiviteter.


Vi följer förskolans rutinerna under inskolningen, vilket ger vårdnadshavarna en inblick i hur barnets förskolevardag ser ut. En gemensam kunskap om hur utbildningen är utformad ger trygghet för både barn och vårdandshavare.

 

Föräldraaktiv inskolning är ett bra tillfälle för personal och vårdnadshavare att lära känna varandra, vilket gynnar barnet.

 

Sidan publicerades: 2020-03-23