logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förskola och hem

För oss är föräldrarnas delaktighet i sina barns utveckling viktig och därför eftersträvar vi en god kommunikation.

Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen (Läroplan för förskolan) vara delaktiga i sitt barns förskola.

 

Förskolornas arbete med barnen sker därför i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.

 

Förutom den dagliga kontakten, föräldramöten och utvecklingssamtal använder vi oss också av det webbaserade verktyget Unikum som stödjer oss i kommunikation och delaktighet.

 

Sidan publicerades: 2020-03-23