logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vårt arbetssätt

Barnens frågor, nyfikenhet och intressen är utgångspunkt för arbetssättet i Vaxholm stads förskolor.

Lärmiljön i fokus

Vi ser barns lärmiljö som en avgörande förutsättning för deras lek och lärande. Våra nyckelord i den fysiska lärmiljön är tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. Tillsammans arbetar vi en lärmiljö som utmärks av engagemang, kreativitet och variation. Genom reflekterande samtal kring dokumentation av vår utbildning, utformar och utvecklar vi den kontinuerligt vidare.

Grön flagg

Läroplan för förskolan (Lpfö18) anger på vilket sätt utbildningen ska möjliggöra för barn att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Som en del i detta arbete är alla våra förskolor Grön Flagg-certifierade. Det innebär att barnen på olika sätt, med deras nyfikenhet och delaktighet som utgångspunkt, arbetar med hållbar utveckling.

Smöris

 

Sidan publicerades: 2020-03-23