logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är till för barn från ett till fem år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig. Innehållet styrs av förskolans läroplan som beskriver förskolans värdegrund och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Som vårdnadshavare har du stor valfrihet i att välja utbildning för ditt barn. I Vaxholm kan du välja mellan kommunala och fristående förskolor. Organisation och pedagogisk inriktning kan skilja sig åt mellan de kommunala och fristående förskolorna. Kontakta gärna verksamheterna om du vill veta mer.

Förskolor

Förskolan är en skolform och alla förskolor i Sverige måste arbeta utifrån den statligt styrda Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och utifrån Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pedagogisk omsorg: Familjedaghem

Under läsåret 2019/2020 kommer pedagogisk verksamhet inte erbjudas barn inom Vaxholms stad på grund av för få sökande.

 

Pedagogisk omsorg är till skillnad från förskolan inte en skolform. Verksamheten ska vägledas av förskolans läroplan men omfattas främst av skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Verksamheten har därför inga krav att bedriva undervisning eller utbildning eller att ha anställda förskollärare.


Utbildning av god kvalitet

Förskolan är ett första viktigt steg för lärande och utveckling för alla barn in i utbildningssystemet. Vaxholms stads förskolors utbildning håller en hög kvalitet i alla led. Skolinspektionens senaste granskning 2017 utan anmärkning bekräftar det, liksom att hela 98% av alla vårdnadshavare (Brukarenkät 2019) är nöjda med förskolornas arbete.


I Vaxholm jobbar förskolorna aktivt med barnens fysiska lärmiljö kring tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande för en mer likvärdig förskola för alla barn.

 

Omsorg under obekväm arbetstid. Under tid då förskola inte erbjuds

En kommun är inte skyldig att erbjuda omsorg under obekväm arbetstid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (kvällar, nätter och helger), men skollagen anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (25 kap. 5 § skollagen).


Vaxholms stad erbjuder i dagsläget inte någon omsorg på obekväm arbetstid.

 

Sidan publicerades: 2020-07-13